NY POLITIK

NY NARKOTIKAPOLITIK I DANMARK

 

I Danmark kommer der flere nye unge hjemløse, nye misbrugere, flere der falder ud af systemerne, flere fattige, flere der er behandlingskrævende, flere narkodødsfald, flere misbrugere i fængsel, flere der ikke kan få psykiatrisk behandling, flere misbrugere der ikke kan få behandling og flere med sygdomme der bevirker at de ikke kommer i job. Misbrugscentre der ikke overholder gældende lovgivning, uvidende læger på området, ingen mulighed for hjælp til at få gældsanering og revalidering, ubrugelige misbrugscentre som ingen gavn gør, socialrådgivere som ikke kender lovgivningen, kedelige behandlingstilbud, dårlige ambulante tilbud, ingen socialbehandling, dårlig substitutionsbehandling, ingen uddannelseskrav på opholdsstederne. Ja der er rigtig mange store udfordringer i fremtidens Danmark på hele udsatte området. I mine foredrag/-undervisning kommer jeg med en lang række af løsninger og forslag til hvordan vi løser de mange udfordringer der er på området.

I skal være meget velkommen til at kontakte Henrik Beck hvis i vil høre mere om de forskellige ydelser jeg tilbyder. Hvis der er et særligt område eller viden jeres orgaisationen står og mangler, så er jeg sikker på at vi sammen kan finde nogle gode løsninger.

 

HER KAN I LÆSE MERE OM HVAD JEG TÆNKER UDSATTE OMRÅDET HAR BRUG FOR I FREMTIDEN OG HVAD DET ER JEG BRÆNDER FOR, DERUDOVER ER DET OGSÅ NOGLE AF DE EMNE I KAN HØRE OM I MINE FORRDRAG/-UNDERVISNING.

MIN MISSION ER: AT VED FOLKETINGSVALGET I 2023 VEDTAGES EN NY SAMMENHÆNGENDE NARKOTIKAPOLITIK. 

 

 

AFKRIMINALISERING OG REGULERING FRA 2023

Lad os vælge at sælge pot og hash på hyggelige Cafer som i Holland og lovgive så man eksempelvis må ha op til 20 gram Pot til eget forbrug. Det skal stadigvæk være ulovligt at sælge og handle med rusmidler, men det skal være muligt at ha en vis mængede på sig til eget forbrug. Det kunne være 1. gram heroin, 4 gram kokain, 20 gram pot, 10 gram hash osv.

Hvis du har et mere omfattende misbrug eller er blevet stærk afhængig, så vil du måske blive taget af politiet eller indlagt på et sygehus efter en overdosis. Derefter vil du komme foran en såkaldt afskrækkelses-kommission som kunne bestå af en dommer, socialrådgiver og en behandler.

I stedet for en ny dom, vil man i kommissionen i tæt samarbejde med misbruger udarbejde et helhedsorienteret behandlingsplan, som først slutter når man har en boglig og et job og har været fri af rusmidlerne i en årerække. 

I Danmark skal det i være det offentlige social-og sundhedssystem, der skal står for narkotikaindsatsen. Det vil så betyder at alle udsatte mennesker, kan få den støtte eller behandling, som har samme høje kvalitet, som var de indlagt på et af de nye supersygehuse. Slut med forbud, straf og fordømmelse af udsatte i Danmark. Vi er så rige her i landet at der burde ikke være hjemløse og fattige der ingengang har råd til julegaver eller julemad og er nød til sove på gaden.

 

DET ER EN SKANDALE OG POLITIKKERNE BURDE SKAMME SIG OG FÅ VEDTAGET EN SOCIAL-OG NARKOTIKAPOLITIK.  

 

VERDENS BEDSTE SUBSTITUTIONSBEHANDLING

Lad os i tæt samarbejde med brugerne udvikle nogle nye medicinudleverings-cafere, der er fyldt med hjertevarm og høj faglighed. Hvad hjælper det at ha et stort fint hus med en masse fagpersonale, hvis brugerne alligevel ikke gider bruge stedet og har ingen tillid til personalet. Vi skal spørge os selv om den struktur vi har i substitutionsbehandlingen, er den rette løsning eller om tiden kommet til nogle mere effektive løsninger. De fleste medicinudleveringsteder vi har i Danmark, er gyselige, kolde og fulde af fjendtlighed. En af årsagerne handler igen om stigmatisering og kriminalisering, som skaber et dårligt arbejdsmiljø, og ingen relationer til brugerne. Hvorfor kan vi ikke laver nogle hyggelige medicinudleveringssteder, hvor brugerne bliver mødt med respekt, hjertevarme og anerkendelse. Lad os lave nogle nye cafeagtige udleveringssteder, hvor der er let adgang til lægen, hvor der er morgenmad og middagsmad hver dag, og hvor der er mulighed for at vaske tøj og hvor man stille og roligt kan arbejde med en effektiv socialbehandling. Der skal være tv, computere og forskellige spil, så det bliver hjemmeligt og hyggeligt at komme og hente sin medicin og modtage socialbehandling gerne efter (Byggeklodsmodellens behandlingsprincipper). Der skal være et holistisk social-og sundhedssyn, hvor man følger lovgivningen og udarbejder socialehandleplaner i tæt samarbejde med alle brugerne.

 • Substitutionsbehandling med brugerindragelse
 • Nem adgang til læger med erfaring i sub-medicin
 • Åbning fra kl 7 til 16 - 7 dage om ugen
 • Mange flere muligheder for selvadministration
 • Stop for alle de ydmygende urinprøver
 • Samarbejde omkring de socialehandleplaner
 • Stop det nedladende sprogbrug og mere tillid
 • Gratis morgen og middagsmad hver dag
 • Lettere adgang til HepC medicin og blodprøver
 • Gratis Naloxon til alle så vi kan forebygge overdosis
 • Hjælp til jobs - så det sociale frikort kommer i brug
 • Mulighed for at få testet rusmidler købt på gaden 

SMÅ TEAMS OG EN NY MÅDE AT VISITERE BRUGERNE PÅ

Der er brug en ny og mere effektiv måde at forberede og visitere brugere til forskellige tilbud. Alle brugere skal ha en kordinerende rådgiver i social-og sundhedvæsnet eget misbrugsteams. Teams der skal bestå af en socialrådgiver/-behandler med beslutningsmuligheder, der rækker ind over kommunens normale skillelinjer. En professionel misbrugs-behandler med indgående kendskab til effektive og gode behandlingsmuligheder. Ligeledes skal der være mulighed for let adgang til en lægekonsulent med stor erfaringer i behandling af misbrug og afhængighed. De nye social-og sundhedsteams skal i tæt samarbejde med opholds-og behandlingsstederne lave en særlig indsats så brugeren kan kommer på flere besøg og samtaler. Brugerne skal ha mulighed for at møde de fagpersoner der skal stå for behandlingsindsatsen op til flere gange, så man kan lave en grundig forventningsaftale omkring hele forløbet. Derudover skal alle godkendte døgn-og ambulante behandlingssteder skal ha et særligt team som henter og bringer nye brugere, så de kan se opholdsstedet flere gange inden de beslutter sig om dette er det rigtige tilbud. Hvis vi fjerne alle de nedslidte misbrugscentre vil det frigive mange penge. Penge der kan bruges på små dynamiske og mobile enheder der er i tæt kontakt med brugerne. Som det er i dag, er dårlige relationer mellem personale og brugerne, en konsekvens af mange års straf -og-forbudspolitik. Derfor bliver der stort set ikke udført socialbehandling, især ikke til brugerne som ønsker at være i et langvarigt substitutionsbehandlingsforløb.

 • Luk de nedslidte misbrugscentre
 • Behandlingsgarantien skal ændres og tolkes ens
 • Lovgivningen - socialehandleplaner skal laves
 • Flere forbesøg inden et døgnbehandlingsforløb
 • Tilsynsmyndighed skal ha fokus personale faglighed
 • Uanmeldte tilsynsbesøg og snak med brugerne
 • Lav en overordnet landsigtet plan fra begyndelsen
 • Alle opholdssteder skal ha et screeningsprogram
 • Mere fokus på belønning frem for straf/konsekvens
 • Flere opfølningsbesøg fra visiterende myndighed
 • Alle døgnsteder skal ha 4 akutte pladser
 • Alle døgnsteder skal kunne indskrive 24/7
 • Krav om sags-og personlig supervision
 • Døgn-tilbud skal holde sig til målgruppen 


PRÆSENSATION HENRIK BECK

HJERTEVARME OG SUNDFORNUFT

At se på os selv og vores unge som kriminelle der skal straffes, hvis de gør noget som har været en del af menneskets natur siden urtiden, er tossedumt. Der er brug for en ny sammenhængende narkotikapolitik og der er brug for mere hjertevarme på hele udsatte området. Et område der er nedslidt og ingengang kan overholde gældende lovgivning.

 

 

mail@henrikbeck.net

Copyright @ All Rights Reserved